Medische Qigong

Medical Qigong therapie

Wat is Qigong? 

Qigong wordt in China reeds duizenden jaren beoefend voor het verbeteren van de eigen gezondheid. Qi staat voor energie of levenskracht, en Gong staat voor beoefenen, kunde. Samen staan ze voor “de kunde om met energie om te gaan”. Het is een combinatie van meditatie en beweging die je in staat stelt je eigen lichaamsenergie te voelen en te cultiveren om je gezondheid aanzienlijk te bevorderen. Voor een buitenstaander lijkt het wat op het bekendere Tai Chi.

Als er door vele jaren intensieve cultivatie of door gave een heel hoge mate van Qi beheersing is, kan ze therapeutisch aangewend worden om bij anderen genezing te bekomen. Via de handen vindt er, zonder aanraking, een overdracht van helende energie plaats, wat meestal duidelijk door de patiënt wordt gevoeld in de vorm van tintelingen, spiertrekkingen, warmte en/of koude straling. Gestagneerde energie wordt terug in beweging gebracht, wat zich uit in de vermindering of het verdwijnen van pijn en psychisch lijden. De behandeling wordt ook weleens magnetiseren genoemd.

Qigong

Medische Qigong

De zogenaamde Medische Qigong is een onderdeel van de Traditional Chinese Medicine (TCM), naast acupunctuur, de kruidengeneeskunde en Tuina massage.

Zowel Qigong als de Chinese Geneeskunde zijn diep geworteld in de Chinese filosofie, die stelt dat alles in de natuur zich in een perfecte harmonie bevindt die niet statisch is, maar in voortdurende verandering.

Yin en Yang als tegengestelden die elkaar toch in evenwicht houden, ook in jouw lichaam. Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar iemand in balans is in staat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.

Medische Qigong kan hulp bieden bij klachten als: 

 • Pijnbestrijding
 • Fibromyalgie
 • CVS
 • Burn-out en stress
 • Sportblessures aan spieren, pezen en ligamenten
 • Frozen shoulder, carpal tunnel syndroom,..
 • Ondersteuning bij kankerbehandeling
 • Ontstekingen
 • Artrose en Reuma
 • Migraine
 • Angstaanvallen
 • ...
Hoe het werkt?

Weerstand bieden tegen wat zich voordoet, dat kennen we. Dat uit zich in de vorm van onze emoties. En als emoties niet vrijelijk geuit worden, zorgt dat voor stagnatie van Qi. De energiestroom wordt belemmerd wat kan resulteren in o.a. neerslachtigheid, vermoeidheid, stress en ziekte. Zonder aanraking stuurt de therapeut met de handen Qi om de energie in het lichaam terug in balans te brengen, wat vaak opmerkelijke resultaten oplevert.

Ook de kan de Qigong therapeut een behandelplan opstellen op grond van syndroom-differentiatie. Met behulp van TCM-theorieën probeert de therapeut disharmoniërende patronen te herkennen in het ziektebeeld. Qi wordt dan via acupunctuurpunten door de meridianen gestuurd om onevenwichtigheden te herstellen. Oorzaken van ziekte worden zo aan de bron aangepakt. 

Website Builder Software