Psychotherapie

Psychotherapie

Wat is integratieve psychotherapie? 


Deze vorm van psychotherapie staat voor het integreren van verschillende elementen uit verschillende therapeutische strekkingen om zo psychische klachten te behandelen. Ook verwijst het naar de integratie van de verschillende delen van ons Zijn.

Dankzij de integratie van verschillende therapie-stromingen, is het mogelijk om de behandelwijze af te stemmen op de specifieke noden van de cliënt. Zo kunnen er technieken vanuit de cognitieve therapie ingevoegd worden, als van psychodynamische therapie, gedragstherapie en meer.

Hoe is de integratieve psychotherapie ontstaan?

Sigmund Freud was de voorloper van de gesprekstherapie zoals we die nu kennen als behandelmethode voor psychische klachten.

Nadien kwamen er ook nieuwe stromingen zoals gedragstherapie, humanistische psychotherapie, … En ondertussen bestaan er heel veel soorten, voortkomend uit de initiële therapievormen. 

Einstein Quote

Hoe verloopt een traject?


Eerst maakt u uitgebreid kennis met de therapeut in een eerste intake sessie. De therapeut maakt een behandelplan op maat en maakt daarbij gebruik van verschillende technieken voor uw specifieke doel. Samen plant u de vervolgsessie(s) in alsook bepalen jullie samen wanneer een traject eindigt.

Thema’s waarbij psychotherapie een goede hulp kan zijn:
- Angst en angststoornissen
- OCD
- Trauma
- Stress
- Depressies
- Woede problemen
- Persoonlijkheidsstoornissen
- ADHD – ADD
- Autisme
- Verslavingen
- Seksuele problematiek
- Zelfontplooiing
- Zelfvertrouwen
- … 

Offline Website Software