Brain coaching

Brain coaching

Het brein als medicijn

Wat is Brain Coaching? 

Holistische vorm van coaching waarbij de gezondheid van het brein centraal staat. We weten allemaal dat het brein hét orgaan is bij uitstek dat ons hele lichaam bestuurd. Een gezond brein betekend dus een gelukkig en gezond persoon.

We kijken zowel naar het fysiologische stuk van het brein en hoe we de neurotransmitters in balans kunnen brengen. We kijken ook naar leefstijl en omgevingsfactoren die ook een enorme invloed hebben, zoals schermtijd en slaap, voeding, suppletie en stress en last but not least gaan we ook over het hele mentaal-emotionele stukje van ons brein. Voor dit laatste deeltje combineer ik graag, afhankelijk van de klacht waarmee iemand komt, met de andere therapievormen zoals cognitieve therapie en mindfulness.

Neurotransmitters hebben een grote invloed op hoe we ons voelen. Zo kan bijvoorbeeld een tekort aan serotonine ervoor zorgen dat je je niet lekker in je vel voelt, je weinig zelfvertrouwen hebt en je depressieve gedachten krijgt. Een tekort aan GABA kan resulteren in het onvermogen om te kunnen ontspannen enzovoort. Einstein Quote

Hoe verloopt een traject?


Eerst maakt u uitgebreid kennis met de therapeut in een eerste intake sessie. De therapeut maakt een behandelplan op maat en maakt daarbij gebruik van verschillende technieken voor uw specifieke doel. Samen plant u de vervolgsessie(s) in alsook bepalen jullie samen wanneer een traject eindigt.

Thema’s waarbij mind-body therapie een goede hulp kan zijn:

- Fysieke klachten waarvan de oorsprong een mysterie blijkt
- Angsten
- Stress
- niet kunnen ontspannen
- Woede problemen
- Zelfontplooiing
- Zelfvertrouwen
- burn-out
- zelfbeeld verbeteren
- belemmerende overtuigingen transformeren
- Succesvoller willen zijn
- .....

Mobirise